Tehlikeli Madde Taşıma

Tehlikeli madde ve atıkların taşımacılığı için hazırlanan bu sigorta aynı trafik sigortası gibi zorunlu tutulmaktadır. Yanıcı, yakıcı, patlayıcı madde taşıyan, depolayan veya satışını yapan her firmanın yaptırması gerekmektedir. Sigorta; tehlikeli maddelerin taşınması esnasında oluşabilecek kazalarda sürücünün kusuru olup olmadığına bakılmaksızın maddi ve bedeni zararları karşılamaktadır.